Tìm kiếm
Đặng Ngọc Quang

1

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
103 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
12/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
bai tap cuoi khoa

2022-09-29 00:47:19 · 2 views

btvn

2022-09-27 21:24:50 · 12 views

btvn b5

2022-09-25 17:42:37 · 7 views

btvn

2022-09-17 14:46:14 · 17 views

btvn buổi 3

2022-09-12 22:22:46 · 25 views

BTVN 01

2022-09-01 00:45:34 · 40 views

PS 92.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN 01

BTVN 2

BTVN 3

btvn buổi 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

btvn

Bài tập Cuối Khóa

bai tap cuoi khoa

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

btvn

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

btvn b5

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi