Phương Nguyễn Mai
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
132 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Kaka

2022-08-28 15:47:47 · 30 views

Pt c

2022-08-13 15:09:00 · 102 views

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 102.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 100.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 93.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 91.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Tuần 1

Pt c

Tuần 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Kaka

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0