Đào Hồng Nhung
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
98 lượt
Thành viên từ
25/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập giữa kì

2022-12-09 22:24:23 · 18 views

BT

2022-11-18 23:19:50 · 13 views

bt cay

2022-11-12 23:05:38 · 11 views

bt b4

2022-11-10 18:17:49 · 16 views

bt b3

2022-11-06 09:09:00 · 6 views

bài tập b2

2022-11-03 19:04:27 · 34 views

DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

bài tập b2

Bài tập về nhà buổi 3

bt b3

Bài tập về nhà buổi 4

bt b4

Bài tập về nhà buổi 5

bt cay

Bài tập về nhà buổi 6

BT

Bài tập giữa kì

Bài tập giữa kì

Bài tập cuối kì

Xem bằng