Nguyễn Bùi Bảo Trân
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
305 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
02/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 4 - Layout Guides

2022-10-10 12:33:25 · 20 views

BTVN 3 - Indesign

2022-10-06 16:03:41 · 34 views

BTVN - LAYOUT THE COFFEE HOUSE

2022-10-04 23:34:09 · 6 views

BTVN B2 - TEXT LAYOUT

2022-10-04 17:35:05 · 13 views

BTVN B1 - Rare Beauty

2022-09-28 23:09:50 · 30 views

Bài cuối khoá - Infographic design

2022-09-23 13:42:17 · 31 views

Ý tưởng bài cuối kỳ - The brewing beer process

2022-09-21 17:57:24 · 17 views

BTVN B2 - Collage Art

2022-09-14 21:55:52 · 28 views

BTVN B4 - Thiết kế thiệp mời

2022-09-14 01:01:42 · 19 views

BTVN - B1

2022-09-11 01:04:18 · 16 views

BTVN B3 - Photo quotes

2022-09-09 17:19:44 · 13 views

BTVN - B2 - Pentool

2022-09-07 15:37:06 · 26 views

BTVN B1 - Flat design character

2022-09-04 21:40:15 · 52 views

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Rare Beauty

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - TEXT LAYOUT

BTVN BUỔI 3

BTVN 3 - Indesign

BTVN BUỔI 4

BTVN 4 - Layout Guides

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Flat design character

BTVN BUỔI 2

BTVN - B2 - Pentool

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - Photo quotes

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Thiết kế thiệp mời

BTVN BUỔI 5

Ý tưởng bài cuối kỳ - The brewing beer process

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài cuối khoá - Infographic design

Xem bằng
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Btvn buổi 1

BTVN - B1

BTVN B2

BTVN B2 - Collage Art

BTVN buổi 4

BTVN - LAYOUT THE COFFEE HOUSE

BT buổi 5

BTCK

Xem bằng