Nguyễn Văn Thái

1

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
596 lượt
Thành viên từ
04/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - NVT - Alesso

2023-01-13 16:41:39 · 26 views

BTCK - NVT

2023-01-10 16:53:30 · 73 views

BTVN - 5

2023-01-05 17:18:29 · 46 views

BTGK - NVT

2023-01-03 08:59:18 · 41 views

BTVN - 3 ( Homepage)

2022-12-30 08:45:00 · 75 views

BTVN - 2

2022-12-28 11:05:30 · 47 views

BTVN -1

2022-12-23 11:33:48 · 31 views

BTCK - Fast & Furious - ColorMe - NVT

2022-09-25 13:54:06 · 13 views

Pacific Rim (PR) - BTGK - Invisible cut

2022-09-24 09:30:17 · 10 views

BTVN - 1

2022-09-12 17:27:20 · 12 views

BTVN buổi 2

2022-09-12 11:02:59 · 27 views

BTCK

2022-08-25 16:13:33 · 18 views

BTVN - 05

2022-08-20 15:34:35 · 28 views

BTVN -04

2022-08-15 23:38:42 · 62 views

BTVN 3

2022-08-11 13:15:31 · 29 views

BTVN 2.1 - 2.2

2022-08-09 15:33:44 · 43 views

BTVN -1

2022-08-07 00:52:07 · 15 views

PS 96.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN -1

BTVN 2

BTVN - 2

BTVN 3

BTVN - 3 ( Homepage)

BTVN 4

BTGK - NVT

BTVN 5

BTVN - 5

BTVN 6

BTCK - NVT

BT CUỐI KÌ

BTCK - NVT - Alesso

Xem bằng
PR 92.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN - 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 4

Pacific Rim (PR) - BTGK - Invisible cut

BTVN CUỐI KỲ

BTCK - Fast & Furious - ColorMe - NVT

BTVN BUỔI 3

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN -1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN 2.1 - 2.2

[Buổi 3] Typography

BTVN 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN -04

[Buổi 5] Infographic

BTVN - 05

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Xem bằng