Bùi Cẩm Tú
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
342 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
06/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
anh cuoi ki

2023-01-12 19:00:09 · 16 views

anh btvn

2022-12-26 23:20:02 · 11 views

btck

2022-10-01 23:38:47 · 30 views

poster

2022-09-25 21:09:56 · 36 views

btvn cuoi ki

2022-09-22 23:04:06 · 126 views

btvn buổi cuối

2022-09-21 11:46:08 · 31 views

BTVN buổi 2

2022-09-16 23:37:52 · 19 views

btvn buoi 4

2022-09-12 23:58:03 · 10 views

btvn buổi 1

2022-09-10 23:50:59 · 23 views

pentool

2022-09-08 21:10:35 · 9 views

BTVN b3

2022-09-08 11:09:05 · 16 views

btvn buoi 1

2022-09-06 09:26:39 · 15 views

PT 96.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

anh btvn

BÀI TẬP CUỐI KỲ

anh cuoi ki

Xem bằng
AI 92.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

btvn buoi 1

BUỔI 2

pentool

B3

BTVN b3

b4

btvn buoi 4

BÀI TẬP CUỐI KỲ PHÁC THẢO

btvn buổi cuối

Bài tập cuối kỳ

btvn cuoi ki

Xem bằng
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Btvn buổi 1

btvn buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN buổi 4

poster

BT buổi 5

BTCK

btck

Xem bằng