Nguyễn Đỗ Tống Mỹ Linh

1

Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
597 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
08/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio/CV

2022-09-27 23:07:13 · 14 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-25 05:41:50 · 21 views

Bài tập cuối môn

2022-09-25 01:43:22 · 76 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-09-24 17:34:47 · 13 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-20 19:53:53 · 21 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-15 16:03:40 · 9 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-14 01:02:08 · 44 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-09-11 23:04:15 · 24 views

BTVN buổi 2

2022-09-08 23:18:00 · 42 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-08 14:12:45 · 90 views

Hoa quả

2022-09-07 01:57:10 · 14 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-06 17:54:47 · 20 views

Food photography poster

2022-08-25 10:01:24 · 47 views

portfolio

2022-08-18 04:12:10 · 48 views

Dango

2022-08-16 22:21:27 · 23 views

The Queen's Gambit

2022-08-16 03:53:39 · 18 views

VALORANT

2022-08-11 00:06:36 · 32 views

Fantine in Les Misérables movie

2022-08-09 22:00:10 · 16 views

Fantine in Les Misérables movie

2022-08-09 21:59:16 · 25 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 3

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN BUỔI 4

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập về nhà buổi 5

Bài tập cuối môn

Bài tập cuối môn

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

Hoa quả

[BTVN] - Buổi 2

BTVN buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

Bài tập về nhà buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Bài tập về nhà buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 91.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Fantine in Les Misérables movie

Bài tập buổi 2

Fantine in Les Misérables movie

Bài tập về nhà buổi 03

VALORANT

Bài tập về nhà buổi 04

The Queen's Gambit

Bài tập về nhà buổi 05

portfolio

Bài tập cuối kỳ

Food photography poster

Xem bằng