Nguyễn Khánh Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
331 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
29/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2 - Ai 28.5

2017-09-16 07:49:33 · 28 views

BTVN B1 - Ai 28.5

2017-09-11 22:51:52 · 38 views

BTVN B3 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

2017-08-17 06:33:46 · 53 views

BTVN B2 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

2017-08-14 17:40:43 · 63 views

BTVN B1 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

2017-08-09 15:04:06 · 149 views

PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.5
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1: Tạo hình cơ bản

BTVN B1 - Ai 28.5

BTVN B2

BTVN B2 - Ai 28.5

BTVN Buổi 3: TYPOGRAPHY

BTVN B4: BT giữa kì

BTVN B5: Layout

BTCK: Brand guideline

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN B3 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0