Đỗ Phương Như

79

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
459 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
16/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Login

2023-09-24 00:40:27 · 2 views

Bài tập cuối khoá

2023-09-20 15:09:24 · 10 views

Bài tập nghỉ lễ

2023-09-08 17:19:13 · 15 views

Bài cuối kì

2023-08-27 20:37:38 · 28 views

BTVN buổi 2

2023-08-15 21:55:24 · 16 views

PR 103.91 SG - BTVN buổi 1

2023-08-04 22:21:20 · 20 views

Bài cuối kì

2022-09-25 23:35:39 · 74 views

BÀI GIỮA KÌ

2022-09-24 23:56:56 · 138 views

Bài tập pen tool

2022-09-11 22:30:05 · 76 views

Bài thực hành buổi 3

2022-09-07 23:36:50 · 25 views

BTVN2

2022-09-07 15:33:38 · 34 views

BTVN buổi 1

2022-09-05 11:42:52 · 21 views

UI 105.91 SG
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Thị Mỹ Linh
Trợ giảng:
Tommiez
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN BUỔI 01

BTVN Login

BTVN BUỔI 02

PT 104.91 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN.01

Bài tập nghỉ lễ

Bài Tập Cuối Kì

Bài tập cuối khoá

STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K104
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 103.91 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Stop motion

PR 103.91 SG - BTVN buổi 1

BT2

BTVN buổi 2

Chủ đề tự do

Bài cuối kì

Skill Set (SG)
Skill Set
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng K95
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

Buổi 1

BTVN buổi 1

Buổi 2

BTVN2

Buổi 3

Bài thực hành buổi 3

Buổi 5

BÀI GIỮA KÌ

Buổi 8

Bài cuối kì

Xem bằng