Nguyễn Thị Thu Giang
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
602 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
23/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi cuối Nguyễn Thị Thu Giang

2023-03-30 18:35:18 · 166 views

BTVN b4

2023-03-21 17:40:38 · 12 views

BTVN b3

2023-03-21 17:39:56 · 58 views

BTVN buổi 2 ID

2023-03-14 01:37:55 · 55 views

BT cuối khóa Infographic

2022-10-20 01:21:33 · 19 views

BTVN buổi 3 Typography

2022-10-06 00:03:55 · 11 views

BTVN buổi 2

2022-10-04 00:45:35 · 20 views

BTVN cuối môn Shiba Office

2022-09-29 12:19:12 · 41 views

BTVN buổi 1

2022-09-28 23:14:44 · 22 views

BTVN buổi 5

2022-09-22 00:01:30 · 54 views

BTVN poster film

2022-09-20 00:07:29 · 33 views

BTVN buổi 3

2022-09-15 01:49:57 · 26 views

BTVN Collage art

2022-09-13 00:01:38 · 41 views

Bài tập buổi 1 Nguyễn Thị Thu Giang

2022-09-07 23:27:07 · 44 views

ID 98.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2 ID

BTVN BUỔI 3

BTVN b3

BTVN BUỔI 4

BTVN b4

BTCM

BTVN buổi cuối Nguyễn Thị Thu Giang

Xem bằng
AI 93.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN buổi 3 Typography

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 8

BT cuối khóa Infographic

Xem bằng
PS 92.10 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 1 Nguyễn Thị Thu Giang

Collage Art

BTVN Collage art

Thiết kế một trang Home page cho website bất kỳ

BTVN buổi 3

Tạo một poster film

BTVN poster film

Làm trang bìa cho Portfolio cá nhân hoặc cửa hàng

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA: Poster Product

BTVN cuối môn Shiba Office

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0