La Văn Hưng`

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
672 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
09/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-10-28 14:48:33 · 21 views

BT buoi 5

2022-10-28 14:47:52 · 5 views

BTCK

2022-10-21 15:12:17 · 34 views

ấn phẩm truyền thông

2022-10-19 14:55:13 · 42 views

bt giữa kì

2022-10-12 15:04:12 · 58 views

Baài tập buổi 4

2022-10-12 14:59:17 · 23 views

bt buổi 3

2022-10-07 07:26:53 · 197 views

bt buổi 3

2022-10-07 07:13:39 · 35 views

Buổi 2

2022-10-05 13:01:32 · 44 views

bài tập buổi 2

2022-10-05 01:51:50 · 60 views

bài tập ă

2022-09-30 05:04:40 · 32 views

Bài tập buổi 1

2022-09-30 03:47:34 · 121 views

AI 93.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

bài tập buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

bt buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

bt giữa kì

[BTVN] - Buổi 5

BT buoi 5

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Xem bằng
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN Buổi 1

bài tập ă

BTVN Buổi 2

Buổi 2

BTVN Buổi 3

bt buổi 3

BTVN Buổi 4

Baài tập buổi 4

BTVN Buổi 5

Demo BTCM

ấn phẩm truyền thông

BTCM

BTCK

Xem bằng