Phượng
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
69 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
12/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Chữ

2022-10-12 23:34:11 · 6 views

PHUONG

2022-10-05 01:41:54 · 19 views

mat trang

2022-10-04 01:12:29 · 13 views

phuong

2022-09-30 17:39:24 · 18 views

hoa qua

2022-09-29 19:10:07 · 13 views

ID 97.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 93.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

B1

hoa qua

b2

mat trang

b3

Chữ

:>

5

6

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN 1

phuong

BTVN 2

PHUONG

BTVN 4

BTVN 6

BTVN 7