Trần Hồng Ngọc
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
644 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
14/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BT CUỐI KỲ

2022-12-18 16:23:39 · 198 views

BT giua ky

2022-12-10 10:31:47 · 188 views

BTVN buoi6

2022-11-19 10:44:05 · 102 views

BTVN buoi4

2022-11-12 17:11:21 · 11 views

BTVN buoi 3

2022-11-05 22:46:14 · 23 views

btvn buoi 2

2022-11-05 08:38:29 · 8 views

BTVN buổi 1

2022-10-29 23:27:14 · 24 views

BT cuối kỳ

2022-10-24 00:10:59 · 18 views

BT4

2022-10-23 22:51:33 · 3 views

BTVN buổi 3

2022-10-06 00:19:12 · 15 views

BTVN buổi 2

2022-10-03 23:35:22 · 18 views

BTVN buổi 1

2022-09-28 23:08:21 · 36 views

DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thúy Quỳnh
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /8

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

btvn buoi 2

Bài tập về nhà buổi 3

BTVN buoi 3

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN buoi4

Bài tập về nhà buổi 5

Bài tập về nhà buổi 6

BTVN buoi6

Bài tập giữa kì

BT giua ky

Bài tập cuối kì

BT CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 93.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN buổi 1

Bài tập buổi 2

BTVN buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN buổi 3

Bài tập về nhà buổi 04

BT4

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

BT cuối kỳ