Đào Văn Anh

1

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
105 lượt
Thành viên từ
12/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bai tap 2

2023-02-15 19:07:47 · 7 views

bài tập hoa quả

2023-02-10 19:08:16 · 8 views

poster

2022-12-16 20:22:05 · 17 views

Bài tập cuối khóa

2022-12-14 17:45:58 · 25 views

Poster film

2022-12-07 18:08:25 · 26 views

bài tập về nhà số 2 lớp PS 95.6

2022-11-30 18:04:52 · 8 views

bài tập về nhà số 2 lớp PS 95.6

2022-11-30 18:04:17 · 14 views

PR 104.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID 102.2 (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Long
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 97.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

bài tập hoa quả

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B8

PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

bài tập về nhà số 2 lớp PS 95.6

BTVN 2

bài tập về nhà số 2 lớp PS 95.6

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

Poster film

BTVN 5

BTVN 6

Bài tập cuối khóa

BT CUỐI KÌ

poster

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0