Nguyễn Mạnh Tuấn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
THPT Vân Nội
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
22717 lượt
Số lượt thích
20 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
11/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
MINIMALISM

2018-07-22 16:19:27 · 1618 views

Poster

2018-07-19 13:32:09 · 2002 views

Bài tập về nhà buổi 2

2018-07-13 09:13:36 · 897 views

Bài tập về nhà buổi 1

2018-07-13 09:12:12 · 1574 views

RIVIERE

2018-06-30 14:44:57 · 1778 views

[AI 36.1] Thiết kế Logo

2018-06-21 07:19:16 · 1841 views

[AI 36.1] Square one

2018-06-20 09:11:56 · 1444 views

[AI 36.1] City of Stars

2018-06-18 21:44:59 · 907 views

Nhắm mắt thấy mùa hè

2018-06-13 23:47:23 · 2511 views

[AI 36.1] Goku Ultra Instinct

2018-06-11 21:03:55 · 5289 views

[AI 36.1] Bài tập về nhà

2018-06-06 23:08:05 · 1673 views

Homework 01

2017-08-13 02:00:59 · 389 views

Homework 02

2017-08-12 21:40:50 · 427 views

Homework 01

2017-08-09 23:18:30 · 367 views

PS 37.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN B2

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN B3

Poster

BTGK

MINIMALISM

BTCK

AI 36.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

[AI 36.1] Bài tập về nhà

BTVN BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

[AI 36.1] Goku Ultra Instinct

BTVN BUỔI 3 - Typography

Nhắm mắt thấy mùa hè

BTVN BUỔI 4 - Thiết kế Poster

[AI 36.1] Square one

BTVN BUỔI 5 - Logo & Nhận diện thương hiệu

[AI 36.1] Thiết kế Logo

BTVN BUỔI 6 - Infographic

BTVN BUỔI 7 - Ấn phẩm truyền thông

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

RIVIERE

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 27.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

Homework 01

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 7 + 8