Đặng Thái Dương
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
46 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
13/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVNB4

2022-12-07 17:22:55 · 22 views

BTVNB1

2022-11-30 17:06:33 · 9 views

BTVNB2 PTS 95.6 Đặng Thái Dương

2022-11-30 17:03:32 · 15 views

PP 99.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT 96.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN 1

BTVNB1

BTVN 2

BTVNB2 PTS 95.6 Đặng Thái Dương

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BTVNB4

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

Xem bằng