Phùng Đức Hoàng Hà
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
79 lượt
Thành viên từ
18/11/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KÌ

2022-12-14 19:04:15 · 18 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4

2022-12-07 18:16:39 · 14 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

2022-12-03 12:15:35 · 7 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

2022-12-03 11:42:02 · 9 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

2022-11-25 18:27:27 · 31 views

PR 98.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 96.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

[BTVN] - Buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

[BTVN] - Buổi 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

[BTVN] - Buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BÀI TẬP CUỐI KÌ