Nguyễn Quý Hảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
437 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
15/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK: Hiếu LT _ Phiêu Lãng

2017-08-31 09:31:04 · 37 views

Poster Film btvn b6

2017-08-28 18:46:50 · 26 views

btvnb5

2017-08-25 15:07:45 · 35 views

btvn b5

2017-08-24 23:02:42 · 21 views

btvn b4

2017-08-22 23:46:53 · 30 views

Bài taajpj giữa kì - Logo

2017-08-21 23:24:05 · 66 views

btvn b3

2017-08-18 15:08:24 · 27 views

btvn b3 Font chữ

2017-08-16 22:14:14 · 46 views

BTVN b2

2017-08-15 23:51:52 · 22 views

btvn b2

2017-08-15 08:59:33 · 23 views

btvn ps b1

2017-08-10 16:03:06 · 33 views

Bài tập về nhà AI buổi 1

2017-08-09 20:22:53 · 71 views

AE 27.2
After Effects
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 3

btvn b3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

btvnb5

BÀI CUỐI KÌ

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập về nhà AI buổi 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn b2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

btvn b3 Font chữ

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Bài taajpj giữa kì - Logo

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Poster Film btvn b6

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK: Hiếu LT _ Phiêu Lãng

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

btvn ps b1

BTVN BUỔI 2

BTVN b2

BTVN buổi 3

BTGK

btvn b4

BTVN B5

btvn b5

BTVN BUỔI 6

Bài tập cuối kỳ