Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
IRD - Viện nghiên cứu Pháp
Học tại
Du học
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
11217 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
26/07/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Trái Đất Này Là Của Chúng Mình animated

2020-11-12 19:12:11 · 388 views

Deeper shade of blue - Kinetic Typo

2020-11-02 23:39:12 · 1393 views

BTVN3

2020-10-29 14:44:55 · 534 views

BTVN 2

2020-10-27 17:28:17 · 1266 views

BTVN 1

2020-10-25 15:50:30 · 482 views

To do list - App

2020-08-23 17:55:21 · 920 views

Landing page / Wine Web

2020-08-11 19:59:59 · 1809 views

Wine

2020-08-11 19:58:32 · 562 views

Book App

2020-08-04 00:03:36 · 1732 views

Instagram

2020-07-30 10:05:54 · 1701 views

Travel guides: Seoul, Korea

2017-08-24 02:09:00 · 50 views

Logo cho tên mình

2017-08-21 12:58:56 · 102 views

Bài tập 3

2017-08-16 19:35:34 · 106 views

Bài tập 2

2017-08-14 20:24:13 · 102 views

bài tập 1

2017-08-09 22:57:45 · 70 views

AE 68.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập về nhà Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN 2

Bài Tập Về Nhà Buổi 3

BTVN3

Bài tập giữa kì

Deeper shade of blue - Kinetic Typo

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Trái Đất Này Là Của Chúng Mình animated

UI 64.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN buổi 1

Instagram

BTVN buổi 2

Book App

BTVN buổi 3

Wine

BTVN buổi 4

Landing page / Wine Web

BTCK

To do list - App

Xem bằng
AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

bài tập 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Bài tập 2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

Bài tập 3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Logo cho tên mình

BTVN B5 - LAYOUT

Travel guides: Seoul, Korea

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ