Ly

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
872 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
ANT Housing

2017-11-24 13:50:20 · 100 views

Ly 0
1
Paraball

2017-11-22 14:01:20 · 34 views

Ly 0
1
ADVOCADO AINT BUYING YOUR BS

2017-11-15 14:56:15 · 35 views

Ly 0
4
Shapes

2017-11-09 22:57:50 · 96 views

Ly 0
3
Hades Studio

2017-11-05 16:38:18 · 409 views

Ly 1
2
The nun

2017-10-23 22:58:51 · 99 views

Ly 2
1
The Amazing World of Gumball

2017-10-12 13:29:27 · 99 views

Ly 1
1
AI 30.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Shapes

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

ADVOCADO AINT BUYING YOUR BS

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Paraball

[BUỔI 5] LAYOUT

ANT Housing

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BRAND GUIDELINES

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

The Amazing World of Gumball

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

The nun

BTVN B5

BTCK

Hades Studio

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

The Amazing World of Gumball

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

The nun

BTVN B5

BTCK

Hades Studio

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0