Vũ Duy Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
arena
Học tại
arena
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
756 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
16/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK-PTS

2017-11-02 20:47:14 · 37 views

BTCK-PTS

2017-11-02 15:35:43 · 31 views

BTCK-PTS

2017-11-02 15:08:18 · 32 views

z

2017-10-26 00:20:11 · 42 views

zz

2017-10-23 21:24:23 · 77 views

zz

2017-10-23 15:18:29 · 87 views

zz

2017-10-19 13:00:20 · 91 views

zz

2017-10-17 21:48:35 · 71 views

zz

2017-10-16 23:03:39 · 68 views

zz

2017-10-12 12:49:09 · 101 views

BTVN buổi 1

2017-10-11 20:16:28 · 119 views

PT 30.1
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

zz

BTVN B2

BTVN B3

zz

BTVN B4

zz

BTVN B5

z

BTCK

BTCK-PTS

AI 29.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Hứa Hiền Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

zz

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

zz

BTVN B4 - BÀI TẬP GIỮA KỲ

zz

BTVN B5 - LAYOUT

BÀI TẬP CUỐI KHÓA