Vtc · hành trình tri thức việt · câu chuyện về Colorme

COLOR ME · 2018-05-20 21:49:26 · 7341 lượt xem
image - Vtc  ·  hành trình tri thức việt  ·  câu chuyện về Colorme

Ngày 20/05/2018, VTC đưa phóng sự về câu chuyện của colorME.

Bài viết gốc
COLOR ME · 2018-05-20 21:49:26 · 7341 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội