Muốn làm Youtuber/Tiktoker thì cần chuẩn bị những gì?

Sáng tạo nội dung qua video đang là 1 trong những xu hướng phổ biến và hiệu quả nhất ở thời đại ngày nay. Vậy nếu muốn bắt đầu sáng tạo với video, bạn cần chuẩn bị những gì?