Vtc · hành trình tri thức việt · câu chuyện về colorme

Ngày 20/05/2018, VTC đưa phóng sự về câu chuyện của colorME.

Bài viết gốc

Bài viết liên quan