Vtc · hành trình tri thức việt · câu chuyện về Colorme

Ngày 20/05/2018, VTC đưa phóng sự về câu chuyện của colorME.

Ngày 20/05/2018, VTC đưa phóng sự về câu chuyện của colorME.

Bài viết gốc

Inspiration of the day

Everything is designed. Few things are designed well

Brian Reed, front-end developer and musician