Chèn GIF và video vào PowerPoint chỉ trong 1 phút

Chèn file GIF và video vào PowerPoint tưởng chừng như khó nhưng lại là một công việc rất đơn giản. Chỉ với 1 phút, bạn sẽ có thể thực hiện nó thành công với sự hướng dẫn dưới đây của colorME.