Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Trong giai đoạn đầu khi là ‘mầm non’ thiết kế, chúng mình thường gặp và bối rối trước rất nhiều các công cụ hay khái niệm, trong đó có 05 định dạng file thiết kế thường gặp nhất. Đôi khi thiết kế xong nhưng không biết lưu định dạng file nào ? Hay mỗi dạng file có tính năng gì khác nhau ? Hiểu được điều đó, hôm nay, mình sẽ cùng bạn giải nghĩa 05 định dạng file thiết kế thường gặp này nhé: