Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ
PS 24.4
[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

ĐỀ BÀI: Retouch một tấm ảnh bất kì. Đăng kèm cả before và after.

Nguyễn Kiều Trang
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN B6

31-05-2017 · 42 views

btvn buổi 6

30-05-2017 · 55 views

BTVN buổi 6 24.4

31-05-2017 · 46 views

BTVN B6

31-05-2017 · 52 views

Before and After

27-05-2017 · 61 views

BTVN

27-05-2017 · 55 views

bvn b6

27-05-2017 · 70 views

BTVN-6 sau chỉnh sữa

31-05-2017 · 65 views

BTVN6_Retouch

31-05-2017 · 61 views