Tìm kiếm
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN B1

Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 1

29-09-2022 · 86 views

ColorME UI-UX Exercise 1

29-09-2022 · 18 views

BTVN 1 - Lê Thùy Dương

29-09-2022 · 53 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN UI Buổi 1

29-09-2022 · 47 views

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

29-09-2022 · 78 views

BTVN B1

29-09-2022 · 19 views

Nguyễn Thị Bích Hường - BTVN Buổi 1

30-09-2022 · 20 views

Bài tập về nhà buổi 1

30-09-2022 · 30 views

BTVN-1

30-09-2022 · 26 views

BTVN B1

30-09-2022 · 25 views

BTVN buoi1

30-09-2022 · 20 views

Phương Thảo. UI.B1

30-09-2022 · 34 views

b1

30-09-2022 · 18 views

Hương Quỳnh

30-09-2022 · 11 views