Trần Thị Phương Dung

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - K+
Học tại
Trường ĐH Thương Mại
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
4621 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/09/2016
Lần cuối Online
12-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Trần Thị Phương Dung - BTVN Buổi 2 - UIUX 93.2

2022-10-03 18:27:32 · 16 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN UI Buổi 1

2022-09-29 18:51:50 · 38 views

[Pt 36.5] BTCK

2018-07-01 09:52:31 · 618 views

[Pt 36.5] BTVN Buổi 3

2018-06-22 23:17:59 · 573 views

[Pr 36.5] BTVN Buổi 2

2018-06-16 04:02:11 · 794 views

[Pr 36.5] BTVN Buổi 1

2018-06-16 02:53:55 · 638 views

[Pt 36.5] BTVN buổi 2

2018-06-16 01:07:48 · 661 views

[Pt 36.5] BTVN buổi 1

2018-06-16 01:05:37 · 688 views

[BTCK] TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG - PS 16.9

2016-10-27 16:22:16 · 145 views

[BT Buổi 6] Ps 16.9

2016-10-27 15:48:01 · 70 views

[BT Buổi 5] Ps 16.9

2016-10-27 15:46:13 · 72 views

[BT Buổi 4] Ps 16.9

2016-10-27 15:44:51 · 66 views

[BT Buổi 3] Ps 16.9

2016-10-27 15:43:56 · 75 views

[BT Buổi 2] Ps 16.9

2016-10-27 15:41:47 · 77 views

[BT Buổi 1] PTS 16.9

2016-10-27 15:36:53 · 90 views

UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

Trần Thị Phương Dung - BTVN UI Buổi 1

BTVN B2

Trần Thị Phương Dung - BTVN Buổi 2 - UIUX 93.2

BTVN B3

BTGK

BTCK

PR 36.5
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN Buổi 2

[Pr 36.5] BTVN Buổi 2

BTVN buổi 1

[Pr 36.5] BTVN Buổi 1

PT 36.5
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

[Pt 36.5] BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

[Pt 36.5] BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

[Pt 36.5] BTVN Buổi 3

Bài tập cuối kỳ

[Pt 36.5] BTCK

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0