Tìm kiếm
Nguyễn Thu Trang

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Sinh Viên
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
31 dự án
Số lượt xem
4492 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
21/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2022-11-30 02:14:45 · 10 views

BTVN B1

2022-11-26 23:20:09 · 9 views

BTCK

2022-11-17 16:28:44 · 60 views

btvn 5

2022-11-15 18:28:42 · 45 views

BTVN 3

2022-11-03 18:38:56 · 47 views

BTVN B2

2022-11-03 00:14:47 · 9 views

BTVN 1

2022-10-27 17:50:09 · 26 views

BTCK

2022-10-21 18:04:12 · 11 views

BTGK

2022-10-12 17:54:22 · 16 views

BTVN B3

2022-10-07 18:34:37 · 8 views

btvn b2

2022-10-05 12:36:05 · 10 views

BTCK

2022-10-01 18:03:14 · 114 views

BTVN B1

2022-09-30 16:01:42 · 25 views

BTGK

2022-09-24 01:49:15 · 21 views

BTVN B3

2022-09-24 01:48:11 · 12 views

BTVN B2

2022-09-17 04:43:23 · 19 views

BTVN B1

2022-09-17 04:41:39 · 15 views

BTCK

2022-08-28 14:20:51 · 22 views

a peaceful morning

2022-08-20 13:32:09 · 68 views

BTVN B1

2022-08-13 01:29:42 · 69 views

BTCK

2022-07-28 10:06:34 · 56 views

BTVN Buổi 5

2022-07-21 02:40:23 · 13 views

BTVN Buổi 4

2022-07-19 03:56:02 · 151 views

BTVN Buổi 3

2022-07-13 22:42:16 · 41 views

BTVN Buổi 2

2022-07-12 00:24:27 · 42 views

BTVN Buổi 1

2022-07-06 15:07:18 · 50 views

BTcuoiky

2020-10-14 03:28:32 · 708 views

BTVN4

2020-10-04 16:44:35 · 770 views

Typo

2020-10-01 03:56:55 · 962 views

pentool

2020-09-28 01:50:55 · 340 views

Tạo hình cơ bản AI

2020-09-23 12:58:46 · 743 views

PP 95.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

[BTVN] - Buổi 1

BTVN B1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN B2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN B2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

btvn 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

btvn b2

BTVN B3

BTVN B3

BTGK

BTGK

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BTVN B1

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

BTVN B3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

Bằng Giỏi
PT 91.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Tuần 1

BTVN B1

Tuần 3

a peaceful morning

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa kì

BTVN Buổi 4

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN Buổi 5

Bài tập cuối kỳ

BTCK

Bằng Giỏi
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Tạo hình cơ bản AI

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

pentool

Buổi 3 - Typography

Typo

Buổi 4 - Màu sắc

BTVN4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTcuoiky

Bằng Giỏi