Tìm kiếm
Nguyễn Thị Phương Thảo

1

Đang làm tại
Teky
Học tại
Đại học Sư phạm Hà Nội
Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
710 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
17/06/2022
Lần cuối Online
13-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Text Animation

2023-05-19 13:22:22 · 7 views

AE.Buổi 2

2023-05-12 17:10:28 · 15 views

AE.Buổi 1.Earth

2023-05-11 22:52:21 · 36 views

Mine

2023-04-02 14:22:29 · 24 views

Bố cục

2023-04-02 10:28:26 · 10 views

Khoảnh khắc ý nghĩa

2023-03-18 13:49:01 · 87 views

Flappy bird - intro

2022-11-20 09:24:47 · 26 views

PPT.B5

2022-11-13 10:43:34 · 11 views

BTVN. PPT.B3

2022-11-12 00:19:27 · 4 views

BTGK. Merry Christmas

2022-11-12 00:17:36 · 15 views

Poster

2022-11-05 15:12:23 · 8 views

My CV

2022-11-05 14:25:21 · 11 views

Phương Thảo.UI.BTCK

2022-10-23 12:44:41 · 13 views

Phương Thảo.BTCK

2022-10-13 00:59:02 · 19 views

Phương Thảo.BTVN.B3

2022-10-07 18:59:24 · 10 views

Phương Thảo.BTVN.B2

2022-10-05 18:59:04 · 16 views

Phương Thảo. UI.B1

2022-09-30 17:25:51 · 35 views

Ai. B5. Layout

2022-09-01 22:23:28 · 17 views

BTCK. Bánh chưng

2022-08-28 14:15:44 · 93 views

BTVN.B4

2022-08-20 14:38:13 · 27 views

ILLUSTRATOR.B3

2022-08-19 22:50:57 · 24 views

BTVN. Illustrator Buổi 2

2022-08-13 00:04:37 · 15 views

Ai.B1

2022-08-09 23:52:20 · 8 views

BTCK.PHOTOSHOP

2022-07-31 16:39:34 · 32 views

BTVN. PHOTOSHOP BUỔI 3

2022-07-23 23:47:55 · 21 views

BTVN. PHOTOSHOP BUỔI 2

2022-07-23 23:46:57 · 38 views

BTVN.PHOTOSHOP BUỔI 5

2022-07-23 23:45:10 · 39 views

BTVN.PHOTOSHOP. BUỔI 4

2022-07-23 15:17:26 · 34 views

BTVN. Photoshop buổi 1

2022-07-10 14:07:42 · 15 views

PR 101.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 100.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

AE.Buổi 1.Earth

BTVN BUỔI 2

AE.Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Text Animation

BTVN CUỐI KỲ

PT 98.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

Khoảnh khắc ý nghĩa

BTVN2 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỐ CỤC

Bố cục

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Mine

Bằng Khá
PP 94.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 1

My CV

Bài tập về nhà buổi 2

Poster

[BTVN] - Buổi 3

BTVN. PPT.B3

[BTVN] - Buổi 4

BTGK. Merry Christmas

[BTVN] - Buổi 5

PPT.B5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Flappy bird - intro

Bằng Giỏi
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

Phương Thảo. UI.B1

BTVN B2

Phương Thảo.BTVN.B2

BTVN B3

Phương Thảo.BTVN.B3

BTGK

Phương Thảo.BTCK

BTCK

Phương Thảo.UI.BTCK

Bằng Khá
AI 91.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

Ai.B1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN. Illustrator Buổi 2

[Buổi 3] Typography

ILLUSTRATOR.B3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN.B4

[Buổi 5] Infographic

Ai. B5. Layout

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK. Bánh chưng

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.10 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN. Photoshop buổi 1

BTVN 2

BTVN. PHOTOSHOP BUỔI 2

Digital Collage Art

BTVN. PHOTOSHOP BUỔI 3

BTVN 4

BTVN.PHOTOSHOP. BUỔI 4

Before After

BTVN.PHOTOSHOP BUỔI 5

BTCK

BTCK.PHOTOSHOP

Bằng Giỏi