Nguyễn Văn Đức

1

Học tại
University of Industrial Fine Art
Dự án đã thực hiện
23 dự án
Số lượt xem
508 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN - GK

2022-10-11 03:48:42 · 38 views

BTVN - 2

2022-10-04 00:39:59 · 27 views

BTVN-1

2022-09-30 01:00:35 · 27 views

BTCM

2022-09-24 03:03:27 · 21 views

BTVN-5

2022-09-20 00:07:23 · 11 views

BTVN-4

2022-09-15 18:49:54 · 16 views

BTVN - 3

2022-09-12 00:26:17 · 33 views

BTVN-2

2022-09-07 23:05:45 · 31 views

BTVN-1

2022-09-05 23:15:18 · 21 views

BTCK

2022-05-09 19:14:46 · 69 views

Poster

2022-05-05 12:13:37 · 34 views

Save The Shrek

2022-04-28 00:56:33 · 39 views

Layout

2022-04-25 23:34:24 · 36 views

Poster

2022-04-21 04:44:17 · 8 views

BTVN-2

2022-04-16 04:40:47 · 26 views

Rock And Roll

2022-04-14 04:38:47 · 12 views

Bài Tập Cuối Kì

2022-04-07 12:37:32 · 10 views

Bài chuẩn bị BTCK

2022-04-05 18:57:52 · 3 views

BTVN - 5

2022-03-30 23:23:45 · 6 views

Bài tập giữa kì - BTVN 4

2022-03-29 15:09:23 · 6 views

BTVN - 3

2022-03-24 18:53:18 · 5 views

BTVN - 2

2022-03-19 01:37:06 · 18 views

BTVN - 1

2022-03-17 03:33:17 · 11 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN-1

BTVN B2

BTVN - 2

BTVN B3

BTGK

BTVN - GK

BTCK

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN-1

BTVN BUỔI 2

BTVN-2

BTVN BUỔI 3

BTVN - 3

BTVN BUỔI 4

BTVN-4

BTVN BUỔI 5

BTVN-5

Bài tập cuối môn

BTCM

Xem bằng
PS 87.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản

Rock And Roll

[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bìa tạp chí

BTVN-2

[BTVN BUỔI 3] Thiết kế poster ứng dụng phối màu sắc

Poster

[BTVN BUỔI 4] Thiết kế bộ ấn phẩm Layout

Layout

[BTVN BUỔI 5] Ghép ảnh nâng cao và hòa trộn

Save The Shrek

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

Poster

[BTVN CUỐI KHÓA] THIẾT KẾ BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 86.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1

BTVN - 1

BTVN B2

BTVN - 2

BTVN BUỔI 3

BTVN - 3

BTVN B4

Bài tập giữa kì - BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN - 5

BTVN BUỔI 6

Bài chuẩn bị BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài Tập Cuối Kì

Xem bằng