Tìm kiếm
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN B2

Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 2 - Dương

03-10-2022 · 40 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN Buổi 2 - UIUX 93.2

03-10-2022 · 34 views

BTVN 2

03-10-2022 · 31 views

BTVN - 2

04-10-2022 · 24 views

Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

04-10-2022 · 22 views

ColorME UI - UX Exercise 2

04-10-2022 · 17 views

BTVN B2

04-10-2022 · 21 views

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

04-10-2022 · 33 views

btvn b2

05-10-2022 · 11 views

btvn buổii 2

05-10-2022 · 10 views

b2

05-10-2022 · 25 views

Phương Thảo.BTVN.B2

05-10-2022 · 12 views