Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 1
DP 93.1 (Offline)
Bài tập về nhà buổi 1

1. Hoàn thiện bài 1+ 2 trên lớp ------ 2. Kí hoạ 2 đồ vật

Dương Thuý Quỳnh
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buổi 1

29-10-2022 · 24 views

Bài tập về nhà buổi 1

29-10-2022 · 29 views

BTVN

30-10-2022 · 19 views

phác thảo hai đồ vật

30-10-2022 · 34 views

Bai tap

30-10-2022 · 10 views

Ký họa đồ vật - Bùi Hằng

30-10-2022 · 34 views