Lý Nhật Quang
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
274 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
17/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài cuối kì

2022-12-18 10:42:46 · 29 views

Bài tập giữa kì

2022-12-05 15:46:56 · 57 views

bài tập căn phòng

2022-11-18 22:31:10 · 23 views

cây

2022-11-12 22:53:37 · 17 views

Bai Tap

2022-11-04 22:19:38 · 29 views

Bai tap

2022-10-30 08:46:26 · 10 views

bài tập

2022-10-21 19:58:04 · 11 views

btvn bủi 4

2022-10-12 11:54:14 · 57 views

Nhật Quang

2022-10-04 17:16:11 · 27 views

Nhật Quang

2022-09-30 10:42:55 · 14 views

DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà buổi 1

Bai tap

Bài tập về nhà buổi 2

Bai Tap

Bài tập về nhà buổi 3

Bài tập về nhà buổi 4

Bài tập về nhà buổi 5

cây

Bài tập về nhà buổi 6

bài tập căn phòng

Bài tập giữa kì

Bài tập giữa kì

Bài tập cuối kì

bài cuối kì

Xem bằng
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN 1

BTVN 2

Nhật Quang

BTVN 4

btvn bủi 4

BTVN 6

BTVN 7

bài tập

Xem bằng