Tìm kiếm
PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 2

Dựng 8 video trong footage buổi 2 thành 3 đoạn hội thoại (trong 1 sequence duy nhất)

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (7)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 2

30-11-2022 · 9 views

BTVN B2 Pr

30-11-2022 · 9 views

bt

30-11-2022 · 7 views

bai tap hoi thoai

30-11-2022 · 15 views

.

30-11-2022 · 4 views

btvn2

30-11-2022 · 4 views

BTVN 2

01-12-2022 · 5 views