Dao Minh Hieu
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
434 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
16/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập Cuối Kì

2023-01-18 15:58:56 · 17 views

Link Video

2023-01-08 02:56:06 · 19 views

link video

2022-12-28 05:17:22 · 21 views

btck

2022-12-16 19:07:23 · 12 views

Bai tap buoi 5

2022-12-09 16:05:02 · 10 views

bai tap hoi thoai

2022-11-30 19:11:34 · 15 views

Bài tập cuối kỳ

2022-11-17 02:28:12 · 98 views

bài tập 4

2022-11-08 05:27:43 · 30 views

Bai tap 2

2022-10-31 15:48:54 · 27 views

Bai Tap 1

2022-10-26 18:12:34 · 46 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-22 02:31:32 · 19 views

Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông (3 phương án)

2022-10-19 13:25:59 · 49 views

Bai tap 5

2022-10-14 14:04:27 · 16 views

poster

2022-10-12 15:21:20 · 17 views

Bai tap 3 lam lai

2022-10-11 23:26:49 · 15 views

Bai tap 2 chinh sua

2022-10-11 23:16:59 · 7 views

Dao Minh Hieu nop bai

2022-09-30 01:01:54 · 16 views

UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 98.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 96.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

link video

BTVN BUỔI 3

Link Video

BTVN BUỔI 4

BTVN CUỐI KỲ

Bài tập Cuối Kì

PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

bai tap hoi thoai

BTVN GIỮA KÌ

Bai tap buoi 5

BTVN CUỐI KHOÁ

btck

Xem bằng
AI 94.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bai Tap 1

[BTVN] - Buổi 2

Bai tap 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

bài tập 4

[BTVN] - Buổi 5

BTCK

Bài tập cuối kỳ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1

Dao Minh Hieu nop bai

BTVN Buổi 2

Bai tap 2 chinh sua

BTVN Buổi 3

Bai tap 3 lam lai

BTVN Buổi 4

poster

BTVN Buổi 5

Bai tap 5

Demo BTCM

Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông (3 phương án)

BTCM

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng