bt

2023-07-12 14:38:02 · 227 views

bt

2023-07-07 15:50:30 · 56 views

btvn 2

2023-07-05 16:15:55 · 57 views

bt

2023-06-30 18:49:26 · 78 views

btgk

2023-02-22 18:58:46 · 16 views

btvn

2023-02-17 18:55:34 · 19 views

btvn

2023-02-14 21:01:30 · 8 views

btvn 2

2023-02-14 21:01:06 · 15 views

btck

2022-12-20 17:07:17 · 5 views

btgk

2022-12-09 18:05:27 · 18 views

bt

2022-11-30 18:34:55 · 7 views

bt

2022-11-25 21:26:39 · 7 views

bt

2022-11-18 18:44:38 · 12 views

btgk

2022-11-09 18:23:11 · 13 views

bt

2022-11-04 18:46:10 · 13 views

https://www.figma.com/file/svABXaOWdmeVEaoQJcPlqS/btvn-2?node-id=0%3A1

2022-11-02 18:44:24 · 17 views

btvn

2022-10-28 18:06:13 · 22 views

btck

2022-10-23 15:42:02 · 25 views

nội dung btck

2022-10-13 18:35:19 · 31 views

bt

2022-10-11 18:48:12 · 20 views

https://drive.google.com/file/d/1wdYhxz3E5KKy_mfFkIbf071qM502vjCG/view?usp=sharing

2022-10-08 12:37:44 · 34 views

BT

2022-10-06 17:56:18 · 14 views

btvn

2022-10-03 16:01:51 · 22 views

Hoa quả nhưng không ăn được

2022-09-29 19:09:28 · 16 views

btvn 4

2022-09-21 18:37:53 · 36 views

btvn 3

2022-09-14 18:44:51 · 16 views

btvn 2

2022-09-09 14:56:51 · 22 views

BTVN 1

2022-09-07 18:42:58 · 13 views

btvn 7

2022-08-26 18:46:20 · 22 views

BTVN 6

2022-08-24 18:36:41 · 12 views

btvn5

2022-08-19 17:28:57 · 38 views

BTVN 4

2022-08-16 19:33:53 · 39 views

BTVN 3

2022-08-11 20:46:15 · 34 views

BTVN 2

2022-08-09 22:57:02 · 38 views

Super Híu VS T-Rex

2022-08-04 21:04:19 · 55 views

ID 102.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

bt

BTVN BUỔI 2

btvn 2

BTVN BUỔI 3

bt

BTVN BUỔI 4

bt

BTCM

Xem bằng
AE 97.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

btvn

BÀI TẬP BUỔI 3

btvn 2

BÀI TẬP BUỔI 3

btvn

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

btgk

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 1

bt

BTVN BUỔI 2

bt

BTVN GIỮA KÌ

btgk

BTVN CUỐI KHOÁ

btck

Xem bằng
UI 94.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

https://www.figma.com/file/svABXaOWdmeVEaoQJcPlqS/btvn-2?node-id=0%3A1

BTVN Buổi 3

bt

BTVN Buổi 4

btgk

Buổi cuối

bt

Xem bằng
AI 93.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1

Hoa quả nhưng không ăn được

b2

btvn

b3

BT

:>

bt

5

nội dung btck

6

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 92.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

btvn 2

BTVN Buổi 3

btvn 3

BTVN Buổi 4

btvn 4

BT Cuối Kỳ

https://drive.google.com/file/d/1wdYhxz3E5KKy_mfFkIbf071qM502vjCG/view?usp=sharing

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

cắt ghép tự do

Super Híu VS T-Rex

BTVN 2

BTVN 2

BT buổi 3

BTVN 3

BT buổi 4

BTVN 4

BTVN buổi 5

btvn5

BTVN buổi 6

BTVN 6

BTVN buổi 7

btvn 7

Xem bằng