bài cuối khóa

2022-12-21 10:35:43 · 4 views

bài cuối kì

2022-12-21 10:25:42 · 10 views

BTVN4

2022-12-06 14:31:55 · 15 views

btvn2

2022-11-30 19:18:16 · 4 views

btvn1

2022-11-24 23:06:11 · 15 views

BTVN1

2022-11-23 19:55:00 · 14 views

Poster 2

2022-11-20 13:16:10 · 4 views

Poster 1

2022-11-20 13:15:41 · 5 views

Standee 2

2022-11-20 13:14:39 · 1 views

Standee 1

2022-11-20 13:14:17 · 2 views

Banner 2

2022-11-20 13:04:50 · 6 views

Banner 1

2022-11-20 13:03:58 · 8 views

btvN5

2022-11-18 23:51:33 · 8 views

BTVN 4

2022-11-18 23:11:45 · 10 views

Homepage

2022-11-14 23:21:46 · 6 views

BTVN2

2022-10-31 17:59:13 · 29 views

Bài tập - Nguyễn Khánh Dương

2022-10-28 10:24:06 · 6 views

PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN buổi 1

btvn1

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

bài cuối khóa

Xem bằng
AI 95.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 5

bài cuối kì

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 11 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập - Nguyễn Khánh Dương

Bài tập buổi 2

BTVN2

Bài tập về nhà buổi 03

Homepage

Bài tập về nhà buổi 04

BTVN 4

Bài tập về nhà buổi 05

btvN5

BTCK

Banner 1

Xem bằng