PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN CUỐI KHOÁ

Quay và dựng video có thời lượng 1p30s – 2p (chủ đề tự chọn)

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
BTCK

16-12-2022 · 13 views

btck

16-12-2022 · 12 views

Dự án cuối kì

18-12-2022 · 2 views

btck

20-12-2022 · 5 views

bài cuối khóa

21-12-2022 · 4 views