Nguyễn Minh Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
DH KTQD
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1815 lượt
Thành viên từ
22/01/2018
Liên hệ
Kỹ năng
B4

2018-06-20 11:23:14 · 841 views

BTVN buổi 1

2018-06-10 12:10:05 · 695 views

BTVN buổi 2

2018-04-13 23:46:45 · 159 views

Bài tập B1

2018-04-07 23:42:40 · 120 views

IC3 46.2
Khoá học luyện thi IC3
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Hà Như ‭
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 36.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

B4

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 34.10 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN Buổi 1

Bài tập B1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0