Tìm kiếm
Bùi Thảo Nguyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không có
Học tại
Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
13252 lượt
Số lượt thích
35 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
30/05/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2019-08-02 11:47:53 · 584 views

BTGK

2019-07-24 14:44:06 · 522 views

BTVN 3

2019-07-19 14:22:18 · 624 views

BTVN 2

2019-07-17 13:15:41 · 434 views

BTVN B1

2019-07-12 13:38:45 · 524 views

BTCK-LOGO

2018-07-27 10:55:54 · 1533 views

BTGK

2018-07-19 13:13:29 · 783 views

BTVN3

2018-07-13 14:15:46 · 1627 views

BTVN2

2018-07-11 04:19:28 · 833 views

BTVN1

2018-07-05 21:07:51 · 660 views

BTCK

2018-06-29 11:16:07 · 782 views

BTCK

2018-06-26 15:37:13 · 696 views

BTVN5

2018-06-22 01:14:03 · 1330 views

BTVN2

2018-06-12 23:52:47 · 787 views

BTVN1

2018-06-08 08:06:12 · 826 views

BTVN1

2018-06-05 21:09:58 · 707 views

AE 51.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN B1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Bằng Giỏi
AE 39.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AI 37.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTGK

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK-LOGO

PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 36.3
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN Buổi 1- Cắt ghép tùy chọn

BTVN1

BTVN Buổi 2 - Thiết kế bìa tạp chí

BTVN2

BTVN Buổi 3 - Phân tích poster

BTVN Buổi 4 - Thiết kế layout

BTVN Buổi 5 - Chỉnh sửa ảnh

BTVN5

Thiết kế poster trong bộ ấn phẩm truyền thông

BTCK - THIẾT KẾ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

BTCK

Bằng Khá