Vu Van Khanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
a
Học tại
a
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
1044 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/08/2016
Lần cuối Online
16-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi1-VVK

2020-12-16 22:06:04 · 348 views

BTVN_Buổi2_AE

2017-03-20 22:43:53 · 59 views

BTVN_Buổi1_AE

2017-03-15 22:57:54 · 86 views

[BTCK] [Sơn mài] InfoGraphic - Ai 18.2

2016-12-23 00:03:57 · 143 views

BTVN_Buổi 5

2016-12-15 23:57:24 · 83 views

BTVN_Buổi 4

2016-12-13 22:11:40 · 76 views

BTVN_Buổi 2

2016-12-13 22:09:15 · 71 views

BTVN_Buổi 3

2016-12-10 22:26:38 · 99 views

BTVN_Buổi 1

2016-12-01 23:09:43 · 79 views

AE 70.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

Buổi1-VVK

BTVN BUỔI 2

BT GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 3

BT CUỐI KỲ

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 21.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

BTVN_Buổi1_AE

BTVN Buổi 2

BTVN_Buổi2_AE

Bài tập giữa kì

BTVN buổi 6

AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN_Buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN_Buổi 3

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN_Buổi 4

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN_Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] [Sơn mài] InfoGraphic - Ai 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC

Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Thu Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0