Tìm kiếm
Nguyễn Thị Vân Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
đại hoc ngoại ngữ
Học tại
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - UTT
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
5893 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
24/02/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Taipei 101

2019-11-07 12:42:48 · 612 views

BTCK

2019-05-10 15:09:20 · 907 views

Plan

2019-05-07 23:56:47 · 536 views

BTGK

2019-04-30 00:42:46 · 729 views

BTVN 3

2019-04-26 12:59:11 · 537 views

BTVN2

2019-04-23 12:41:13 · 627 views

Bài cuối kỳ

2019-04-11 15:50:55 · 571 views

btvn

2019-04-08 02:04:40 · 702 views

BTVN 1 Vân Anh

2019-03-20 19:30:11 · 672 views

PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Buổi 1

Taipei 101

Buổi 2

Buổi 3

BTCK

PR 54.8
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 48.2
Photography
AI 47.3
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTGK

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Plan

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K46
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 46.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN B1

BTVN 1 Vân Anh

BTVN B2

BTCK

Bài cuối kỳ

Bằng Giỏi