Phạm Văn Huấn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
HAUI
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
2194 lượt
Số lượt thích
51 lượt
Thành viên từ
25/08/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Chuyện bình thường Hà Nội

2017-04-07 11:48:04 · 62 views

BTGK

2017-03-28 10:54:55 · 86 views

BTVN Buổi 1 Motion Graphics

2017-03-15 22:58:33 · 85 views

h à n ộ i #lumia730

2017-01-23 12:19:19 · 87 views

My Typography

2016-12-24 08:33:28 · 86 views

[BTCK] PHẠM VĂN HUẤN - Bộ nhận diện thương hiệu Cà Phê - AI 18.2

2016-12-23 16:37:57 · 542 views

BTVN Buổi 5

2016-12-16 16:50:18 · 99 views

BTVN Buổi 4

2016-12-13 16:36:01 · 143 views

My Typography

2016-12-09 15:39:03 · 154 views

BTVN Buổi 2

2016-12-07 13:52:56 · 103 views

BTVN Buổi 1

2016-12-02 12:49:27 · 127 views

[BTCK] PS15.4_PHẠM VĂN HUẤN

2016-10-02 10:27:59 · 117 views

bài tập giữa kì ps

2016-09-21 00:53:27 · 256 views

bài tập ps buổi 3

2016-09-15 16:53:27 · 247 views

AE 21.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 Motion Graphics

BTVN Buổi 2

Bài tập giữa kì

BTGK

BTVN buổi 6

AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

My Typography

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] PHẠM VĂN HUẤN - Bộ nhận diện thương hiệu Cà Phê - AI 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC

Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Trần Thị Hương Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0