Tìm kiếm
Nguyễn vân anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
soda case
Học tại
Đại học Thủ Đô Hà Nội - HNMU
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1478 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
04/07/2019
Lần cuối Online
18-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTB4

2019-08-18 10:52:13 · 432 views

BTVNT1

2019-08-16 22:18:12 · 551 views

B3

2019-07-19 21:19:53 · 495 views

AE 61.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PP 52.2
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN tuần 1

BTVNT1

BÀI TẬP BUỔI 4

BTB4

BTVN tuần 2

BTVN tuần 3

BTCK

PS 51.8
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

B3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0