Vũ Minh Thụ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2359 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
14/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2019-09-20 22:02:44 · 602 views

kakashi

2019-09-16 23:12:29 · 629 views

music magazine

2019-09-16 14:05:17 · 547 views

Mulan Việt Nam

2019-09-11 10:56:12 · 581 views

Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

kakashi

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PS 54.11
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

Mulan Việt Nam

BTVN B2

music magazine

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK