Nguyễn Hiền Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
5885 lượt
Thành viên từ
29/08/2019
Lần cuối Online
03-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-04-22 03:26:21 · 252 views

Magazine

2021-04-07 17:09:40 · 330 views

Cắt ghép ảnh tự do

2021-04-01 04:29:07 · 325 views

Types of tea

2020-10-15 16:23:56 · 609 views

BTVN B4

2020-10-06 02:18:54 · 1427 views

HienAnh

2020-09-29 02:29:06 · 477 views

Switzerland - Scott Tusk

2020-09-24 00:23:26 · 2465 views

AE 79.2 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 73.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

Cắt ghép ảnh tự do

BTVN B2

Magazine

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

BTCK

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Switzerland - Scott Tusk

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

HienAnh

Buổi 3 - Typography

Buổi 4 - Màu sắc

BTVN B4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Types of tea

Xem bằng
ID 1-1
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0