Cù Minh Nam

Hà Nội

Đang làm tại
tự do
Học tại
Đại Học Mỏ Địa Chất - UMG
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
4,579 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
04-09-2019
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Cù Minh Nam chưa có bài viết nào