Nguyễn Mỹ Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đà Nẵng
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
661 lượt
Thành viên từ
16/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2018-06-07 13:11:01 · 661 views

PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AI 36.6
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 32.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 32.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Thiết kế chuyên sâu 1.3
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /32
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 30.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 27.8
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6